دوره خودشناسی و مثنوی معنوی - آخرین اعلام


 


آخرین اعلام ثبت‌نام 

 دریافت جزئیات ثبت‌نام:  0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Newsletter: Self-Knowledge Online Course دورهٔ خودشناسی

 


 
آخرین اعلام ثبت‌نام دورهٔ خودشناسی

+ این دوره آنلاین است. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است.
 
+ دریافت جزئیات و تقاضای ثبت‌نام:  

0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

+ 
دوره به زودی آغاز می‌شود
.

--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

خبرنامه دوره خودشناسی


  

 
  
آخرین اعلام

+ این دوره آنلاین است، حضوری نیست. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است. 

+ نیازی نیست برای شرکت در کلاس سر ساعت بخصوصی آنلاین باشید. درس‌ها بصورت فایل صوتی ارسال می‌شود و در طول هفته - تا جلسهٔ بعد -   می‌توانید درس قبل را در خانه گوش دهید.

+ ثبت‌نام و دریافت اطلاعات کامل: 0061413998055 صبا، فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

هر سئوالی در این رابطه دارید را می‌توانید از طریق تماس با شماره بالا در واتس‌اپ، مطرح نمائید. لطفاً ایمیل نفرستید.

+ ثبت‌نام تا دو روز آتی. پس از آغاز دوره، ثبت‌نام متوقف می‌شود.


 


--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

آخرین اعلام ثبت نام دوره خودشناسی


 

آخرین اعلام ثبت‌نام دورهٔ خودشناسی

+ این دوره آنلاین است. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است.
 
+ دریافت جزئیات و تقاضای ثبت‌نام:  0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

+ ثبت‌نام تا دو روز آتی.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

آخرین اعلام دوره خودشناسی

آخرین اعلام ثبت‌نام دوره جدید

   دو روز دیگر دوره آغاز خواهد شد. دوشنبه اولین جلسه است و پس از آن تا چند ماه دورهٔ جدید نخواهیم داشت.

+ این دوره آنلاین است. حضوری نیست. شرکت از هر شهر و کشوری میسر است.

+ پس از آغاز دوره، ثبت‌نام پذیرفته نمی‌شود.

++ برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئیات کامل، به شماره‌ای که در تصویر فوق آمده(فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp) پیام دهید. SMS ندهید! فقط و فقط روی برنامهٔ واتس‌اپ پاسخ داده می‌شود.
​سایت محمدجعفر مصفا​


--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

اعلام پذیرش عضو دورهٔ جدید خودشناسی


​ 

​ 
+ این دوره آنلاین است. حضوری نیست. شرکت از هر شهر و کشوری میسر است.

+ پس از آغاز دوره، ثبت‌نام پذیرفته نمی‌شود.

++ برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئیات کامل، به شماره‌ای که در تصویر آمده(بر روی پیام‌رسان WhatsApp) پیام دهید. SMS ندهید! فقط و فقط روی برنامهٔ واتس‌اپ پاسخ داده می‌شود.
--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

دوره جدید خودشناسی 

 

دورهٔ جدید خودشناسی کاربردی

   + بررسی کتابهای خودشناسی بقلم محمدجعفر مصفا
   + لُب داستان‌ها و نکات عرفانی کتاب مثنوی معنوی
   + انجام لِم‌ها و نظارت بر تمرین‌ها، کار فردی و گروهی


ثبت نام:

صبا 00989389393633 
فقط از طریق WhatsApp


* این دوره آنلاین است. شرکت از هر کشور و شهری میسر است.
* سئوا

​لها تنها 
از طریق شمارهٔ داده شده(صبا) در برنامهٔ WhatsApp
پاسخ داده می‌شوند
.


-----

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.